Betingelser og vilkår for Openpay ApS

Ved at bruge vores tjenester accepterer du at være bundet af følgende betingelser og vilkår.

Brugeraftale

1.1. Ved at bruge vores app bekræfter du, at du er myndig og har retlige beføjelser til at indgå denne aftale.

1.2. Du accepterer at give os tilladelse til at læse og hente dine bankoplysninger fra dine bankkonti, som du forbinder til vores app.

1.3. Du bekræfter, at de bankoplysninger, du giver os adgang til, er korrekte og opdaterede. Du er ansvarlig for at opdatere dine bankoplysninger, hvis der sker ændringer.

Bankoverførsler

2.1. Gennem vores app kan du foretage bankoverførsler. Vi samarbejder med Yapily Ltd som vores partner til at gennemføre disse bankoverførsler.

2.2. Du accepterer, at eventuelle bankoverførsler, du foretager gennem vores app, er underlagt Yapily Ltd's egne betingelser og vilkår. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab, skader eller konsekvenser, der opstår som følge af sådanne bankoverførsler. Du bruger Yapily Ltd's tjenester på egen risiko.

Fortrolighed

3.1. Vi behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores indsamling, brug og deling af dine personlige oplysninger som beskrevet i privatlivspolitikken.

3.2. Du accepterer at holde dine loginoplysninger og personlige oplysninger fortrolige og ikke videregive dem til tredjeparter.

Intellektuel ejendom

4.1. Alt indhold og materiale på vores app, herunder men ikke begrænset til tekst, grafik, logoer, billeder, lyd og videoklip, tilhører Openpay ApS eller vores licensgivere og er beskyttet af gældende ophavsret og andre love om intellektuel ejendom.

4.2. Du må ikke kopiere, distribuere, ændre, offentliggøre, udføre, udstille eller sælge noget af vores indhold eller materiale uden vores skriftlige tilladelse.

Ansvarsfraskrivelse

5.1. Vi stræber efter at levere nøjagtige og pålidelige tjenester, men vi kan ikke garantere, at vores tjenester vil være fejlfri, uafbrudt eller tilgængelige til enhver tid.

5.2. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle tab, skader ellerkonsekvenser, der opstår som følge af din brug af vores app eller tjenester eller bankoverførsler foretaget gennem Yapily Ltd. Du bruger vores app og tjenester på egen risiko.

Ændringer i betingelser og vilkår

6.1. Vi forbeholder os retten til at ændre disse betingelser og vilkår når som helst efter vores eget skøn.

6.2. Ændringer vil blive meddelt dig via e-mail eller gennem vores app.

Lovvalg og tvisteløsning

7.1. Disse betingelser og vilkår er underlagt dansk lovgivning.

7.2. Eventuelle tvister, der opstår i forbindelse med disse betingelser og vilkår, skal forsøges løst gennem forhandlinger mellem parterne. Hvis enighed ikke kan opnås, skal tvisten afgøres ved de kompetente danske domstole.

Disse betingelser og vilkår udgør den fulde aftale mellem dig og Openpay ApS vedrørende din brug af vores tjenester. Hvis du ikke accepterer disse betingelser og vilkår, må du ikke bruge vores app eller tjenester. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende disse betingelser og vilkår, bedes du kontakte os for yderligere vejledning.